3dots.ro

Bancă învinsă în instanță de o familie care a refuzat să-și mai plătească ratele după ”majorarea colosală a dobânzilor”

Bancă învinsă în instanță de o familie care a refuzat să-și mai plătească ratele după ”majorarea colosală a dobânzilor”

Într-un proces deschis la Judecătoria Săliște, o familie împotriva căreia banca a început executarea silită din cauza unui credit de 17.000 de franci elvețieni, neachitat în totalitate, a cerut oprirea executării silite motivând că dreptul băncii de a face executarea silită s-a prescris.

În proces, cei doi soți au arătat că în anul 2007 au luat un credit de consum de 17.000 de franci și au plătit ratele la termen până în anul 2015, ”moment de la care nu şi-au mai permis din punct de vedere financiar să onoreze obligațiile de plată, având în vedere majorările colosale ale cuantumului dobânzilor”.

În iulie 2022, banca s-a adresat executorului judecătoresc, fiind începută executarea silită pentru suma de 8.510 franci elvețieni.

Familia datoare băncii s-a apărat menționând că ”termenul de prescripție a dreptului de a demara executarea silită s-a împlinit la data de 01.04.2019, în condițiile în care acesta a început să curgă la data de 01.04.2016”.

Cei doi debitori au mai arătat instanței că, deși au fost notificați în martie 2018 cu privire la faptul că creanța lor a fost cesionată.

”Această cesiune a creanței nu a avut efect suspensiv întreruptiv asupra termenului de prescripție, cesionarul preluând creanța așa cum aceasta se găsea în patrimoniul cedentului, adică o creanță al cărei termen de prescripție se afla în curs”.

Judecătoria Săliște i-a dat dreptate familiei împotriva căreia banca a început executarea silită, hotărând că termenul de trei ani în care banca putea face executarea silită s-a prescris.

Pe lângă oprirea executării, Judecătoria Săliște a obligat banca să le achite datornicilor și cheltuieli de judecată în valoare de 2.700 de lei.

© 2024 - 3DOTS DIGITAL MEDIA BUREAU
Powered by VA Labs