3dots.ro

România, obligată de CEDO să recunoască și să protejeze familiile homosexuale

România, obligată de CEDO să recunoască și să protejeze familiile homosexuale

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a admis plângerea Asociației Accept și a șapte cupluri, împotriva statului român, privind încălcarea art. 8 din Convenția CEDO privind „dreptul la respectarea vieții private şi de familie” în cazul familiilor homosexuale.

CEDO a decis, cu cinci voturi pentru și două voturi împotrivă, că cererile depuse sunt admisibile și constată că a avut loc o încălcare a articolului 8 din Convenția CEDO.

România trebuie să adopte o formă juridică de recunoaștere a familiilor formate din persoane de același sex.

CEDO subliniază clar că aceste familii au nevoie urgent de o formă de recunoaștere care să le ofere acestor familii drepturi egale și să creeze un cadru legal care să protejeze traiului în comun al acestor cupluri.

Guvernul României are posibilitatea să atace hotărârea primei camere în termen de trei luni

În Decizia nr. 580 din 20 iulie 2016 privind o inițiativă de revizuire a articolului 48 din Constituție, Curtea Constituțională a remarcat caracterul limitativ și exclusiv al definiției noțiunii de „familie” propuse – și anume, o uniune întemeiată pe o căsătorie liber consimțită între un bărbat și o femeie.

În acest sens, Curtea a explicat că articolul 48 din Constituție consacră și protejează dreptul la căsătorie și la relațiile de familie care rezultă din căsătorie, ca fiind distinct de dreptul la viața de familie și la respectarea și protecția vieții de familie, care are un conținut juridic mult mai larg și este protejat de articolul 26 din Constituție.

Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Csaba Asztalos, susține într-o declarație acordată G4Media că prin această decizie, România este obligată să adopte o legislație prin care recunoaște și protejează cuplurile de același sex.

”CEDO constată încălcarea articolului 8 din Convenție, adică încălcarea dreptului la viață privată a cuplurilor de același sex, obligând România să adopte o legislație prin care recunoaște și protejează cuplurile de același sex. Celelalte capete de cerere au fost respinse.

În decizia sa, Curtea nu a acceptat argumentul statului român potrivit căruia o mare parte a populației este împotriva cuplurilor de același sex.

Guvernul României are posibilitatea să atace hotărârea primei camere în termen de trei luni, dar acest demers este unul fără finalitate întrucât de curând marea cameră a CEDO a adoptat o decizie împotriva Rusiei în cazul Fedotova în care menține decizia primei camere care a avut obiect identic cu plângerea din cauza Buhuceanu în care a fost condamnată România astăzi.

Asta înseamnă că există obligația României de a pune în executare hotărârea CEDO.

De altfel, CCR a stabilit în cauza Coman-Hamilton că România ar trebui să adopte o legislație prin care să recunoască, să protejează cuplurile de același sex”, a declarat Csaba Asztalos, președintele CNCD.

Ce prevede ARTICOLUL 8 din Convenția CEDO

Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie

Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale.

Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora.

© 2024 - 3DOTS DIGITAL MEDIA BUREAU