UE. De când s-ar putea aplica interdicțiile privind centralele de apartament pe gaz natural

Autor:

Data:

UE. De când s-ar putea aplica interdicțiile privind centralele de apartament pe gaz natural

În prezent, centralele de apartament pe gaz natural produc 38% din energia necesară încălzirii clădirilor rezidențiale din spațiul UE.

Obiectivele UE de reducere a amprentei de carbon stabilesc înlocuirea centralelor de apartament care utilizează gazul natural cât mai curând posibil, cu pompe de căldură, încălzire solară și/sau geotermală sau sisteme de termoficare.

”Propunerile REPowerEU încurajează statele membre să elimine treptat centralele pe combustibili fosili din clădiri, să înăsprească cerințele naționale pentru înlocuirea centralelor de apartament și să limiteze după anul 2029 pentru introducerea pe piață de centrale pe gaze.

De asemenea, REPowerEU încurajează statele membre să introducă interdicții naționale pentru centralele de apartament care utilizează combustibili fosili în clădirile existente și noi.

Deși există astfel de intenții la nivelu UE, nu există încă o legislație a UE care să impună astfel de interdicții”, a explicat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Opt țări europene au început deja procesul de interzicere a utilizării centralelor pe gaz în clădiri:

1. Danemarca – a interzis din 2013 racordarea de noi clădiri la rețeaua de gaze naturale. A stabilit ca până în anul 2028 jumătate din imobile să fie racordate la rețeaua de încălzire centrală

2. Norvegia – a interzis din 2017 racordarea de noi clădiri la rețeaua de gaze naturale

3. Olanda – a interzis din 2018 racordarea de noi clădiri la rețeaua de gaze naturale

4. Franța – datorită introducerii limitelor de emisii de CO2 a instalațiilor de încălzire a noilor immobile, de facto a interzis din anul 2022 montarea de centrale gaz și produse petroliere

5. Austria – impune din anul 20243interzicerea reparării vechilor centrale termice și montarea de noi centrale termice

6. Germania – impune din anul 2024 obligația ca 64% din energia folosită pentru noi sisteme de încălzire să fie din energie regenerabilă, defacto interzice din anul 2022 montarea de centrale gaz și produse petroliere

7. Marea Britanie – interzice din anul 2025 montarea de centrale pe gaz și produse petroliere în imobilele noi

8. Belgia – interzice din anul 2025 montarea de centrale pe combustibili fosili în imobilele noi

Procesul de înlocuire a tuturor centralelor pe gaz nu va fi unul ușor și nici rapid, din cauza numărului mare centrale existente – circa 65 de milioane de unități – și pentru că mulți proprietari nu dispun de banii necesari pentru a plăti înlocuirea lor.

La această problemă se mai adaugă faptul că multe proprietățile în care suntinstalate cu centralele termice care sunt închiriate, iar înlocuirea lor de către proprietari va duce la scumpirea chiriilor, dar și la reducerea spațiului locativ închiriat urmare a refuzului realizării acestor investiții.

Un alt aspect care trebuie luat în considerare este faptul că multe locuințe din România au un grad redus de izolare termică, ceea ce face ca investițiie într-o soluție alternativă de încălzire la centrala pe gaze să fie în România, mult peste nivelul similar din Europa.

De exemplu, o casă de 150 mp, foarte bine izolată necesită o investiție pentru o pompă de căldură de circa. 15.000 euro, și aceeași casă slab izolată necesită o investiție de circa. 25.000 euro.

În prezent, gazele naturale utilizate în centralele de apartament nu sunt acoperite de Sistemul de comercializare a emisiilor (ETS) deoarece aceste echipamente sunt de mică capacitate.

Acest aspect conduce la situația în care încălzirea cu centrale pe gaz natural să fie mai ieftină decât încălzirea cu sisteme de termoficare folosind gaze naturale unde există obligația plății certificatelor de emisii de CO2.

La nivelul UE există discuții pentru ”înlăturarea anomaliei și stabilirea de condiții de concurență echitabile pentru încălzirea cu gaz natural și sisteme de termoficare sau alte sisteme de încălzire”.

Ca parte a pachetului său Fit for 55 din iulie 2021, Comisia a propus să se facă acest lucru prin extinderea directivei ETS (ETS 2) pentru a include combustibilii fosili utilizați în clădiri și pentru a impune obligații furnizorilor de combustibili.

”Această propunere nu a primit încă sprijin pe scară largă. Ca și în alte multe situații, ceea ce se întâmplă în Vestul Europei, este preluat și în Estul Europei”, a mai explicat Dumitru Chisăliță.