E oficial. Elevii de gimnaziu și însoțitorii pensionarilor vor călători gratuit în București

12 Dec 2018

Elevii din învăţământul preuniversitar obligatoriu care frecventează cursurile în Bucureşti vor beneficia de gratuitate la utilizarea mijloacelor de transport ale Societăţii de Transport Bucu

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a adoptat, miercuri, două proiecte de hotărâre în baza cărora elevii din învăţământul preuniversitar şi însoţitorii pensionarilor cu domiciliul stabil în Capitală vor beneficia de gratuitate la utilizarea mijloacelor de transport ale STB.

«Se acordă gratuitate la transportul public local de călători pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar obligatoriu acreditat/autorizat care frecventează cursurile unei instituţii de învăţământ din municipiul Bucureşti, pe mijloacele de transport public de călători ale operatorilor de transport ce prestează servicii de transport pe raza teritorială a municipiului Bucureşti», este textul hotărârii adoptate de Consiliului General al Capitalei.

În debutul şedinţei, primarul general, Gabriela Firea, a declarat că faţă de forma iniţială a proiectului, care prevedea gratuitate doar pentru elevii din învăţământul preuniversitar obligatoriu care frecventează cursurile în Bucureşti, facilitatea a fost extinsă şi pentru elevii claselor XI-XII. CGMB a adoptat un amendament în acest sens.

Consilierul municipal PMP Lucian Iliescu a propus ca legitimaţia pentru transport gratuit să fie acordată elevilor doar în baza unei adeverinţe care să ateste prezenţa la cursuri, dar propunerea sa nu a întrunit voturi suficiente pentru a fi adoptată.

Conform celui de-al doilea proiect, se va acorda gratuitate pentru un însoţitor/călătorie pentru fiecare pensionar cu domiciliul stabil în municipiul Bucureşti pe mijloacele de transport public de călători ale operatorilor de transport ce prestează servicii de transport pe raza teritorială a Capitalei. Însoţitorul va beneficia de transport gratuit doar dacă pensionarul pe care îl însoţeşte are vârsta minimă de 63 de ani în cazul femeilor şi 65 de ani în cazul bărbaţilor şi deţine un card de transport destinat călătoriilor cu însoţitor.

Aceste cheltuieli sunt eligibile la calculul compensaţiei acordate de Primăria Bucureşti, aferentă serviciului public de transport, conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public de Călători în regiunea Bucureşti-Ilfov, încheiat de Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov cu Societatea de Transport Bucureşti STB SA.

Hotărârile urmează să intre în vigoare în termen de 60 de zile de la aducerea la cunoştinţă publică.

SHARE