România, trimisă în judecată de Comisia Europeană pentru că nu a recuperat ajutoarele de stat de la Fraţii Micula

7 Dec 2018

Comisia Europeană a decis să trimită România în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligaţiei de a recupera în integralitate de la societățile fraților Micula aju

Viorel şi loan Micula, tatăl și unchiul șmecherașului Victor Micula, proprietari ai grupului de societăți European Drinks, ne provoacă dureri de cap, e adevărat, în alt domeniu decât odrasla menționată. 

Istoria diferendului dintre European Drink și statul român începe în 1993 și are tot ceea ce-i trebuie pentru a fi definită drept o afacere păguboasă.

La 1 februarie 1993, România a semnat Acordul European care instituia o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, în temeiul căruia, România a fost obligată să respecte normele privind ajutoarele de stat înainte de aderarea sa la UE.

În 1998, România a dezvoltat o schemă de ajutoare de stat pentru a atrage investiţii în regiunile defavorizate asigurând și alte avantaje, reduceri fiscale şi scutiri sau restituiri de taxe vamale la materiile prime.

Schema de ajutor trebuia să rămână în vigoare timp de 10 ani de la data la care o regiune era desemnată în mod oficial ca defavorizată.

Doar că, în 2005, ca parte a procesului de aderare la UE şi în vederea alinierii schemelor de ajutoare de stat incompatibile la normele UE privind ajutoarele de stat, România a anulat schema în cauză, deoarece stimulentele oferite în cadrul schemei au fost considerate ajutor pentru funcţionare incompatibil.

Frații Micula n-au stat cu mâinile în sân, așa printr-o hotărâre arbitrară, pronunţată în decembrie 2013, în cazul Micula vs România, s-a constatat că, prin retragerea, în 2005, a unei scheme de încurajare a investiţiilor, cu patru ani înainte de expirarea sa prevăzută pentru 2009, România a încălcat un tratat bilateral de investiţii încheiat între România şi Suedia.

Instanţa de arbitraj a obligat România să îi despăgubească pe reclamanţi, Viorel şi loan Micula, doi investitori cu cetăţenie suedeză, pentru că aceştia nu au beneficiat în întregime de schemă de ajutor preconizată la realizarea investiției în zona defavorizată.

În decembrie 2014, fraţii  Ioan şi Viorel Micula, patronii European Drinks, care au de recuperat 82 de milioane de euro de la statul român în urma deciziei Curţii de Arbitraj de la Washington, au instituit sechestru pe acţiunile statului la Petro

În urma unei investigaţii amănunţite, la 30 martie 2015, Comisia Europeană a adoptat o decizie în care concluziona că suma plătită de România drept despăgubiri celor doi investitori şi societăţilor acestora încalcă normele UE privind ajutoarele de stat şi obliga România să recupereze despăgubirile de la beneficiari.

Comisia a constatat că, prin faptul că a plătit despăgubiri reclamanţilor, România le-ar acorda avantaje echivalente cu cele furnizate prin schema de ajutoare incompatibilă. Normele UE privind ajutoarele de stat impun, ca o chestiune de principiu, recuperarea ajutoarelor de stat ilegale, în scopul de a se elimina denaturarea concurenţei create de ajutor.
 
Termenul pentru punerea în aplicare de către România a deciziei Comisiei a fost 31 iulie 2015, în conformitate cu procedurile standard, şi anume patru luni de la notificarea oficială a deciziei Comisiei. Până la recuperarea integrală a ajutorului ilegal, beneficiarii în cauză continuă să profite de un avantaj competitiv ilegal, motiv pentru care recuperarea trebuie să aibă loc cât mai curând posibil.
 
România a recuperat deja de la beneficiari o parte din ajutoarele ilegale, dar, după mai mult de trei ani de la decizia Comisiei, aproape jumătate din valoarea iniţială a ajutorului nu a fost încă recuperată şi deocamdată nu există nicio perspectivă de rambursare integrală imediată a ajutorului restant.
 
Prin urmare, Comisia a decis să trimită România în faţa Curţii de Justiţie pentru nepunerea în aplicare a deciziei Comisiei, în conformitate cu articolul 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

SHARE